Các chương trình nghiên cứu và đào tạo

Ngày đăng: 02-09-2012
Images Detail News

Daksha Patel

(Dịch và cung cấp bởi Quỹ Fred Hollows Việt Nam)

  “Nghiên cứu” theo định nghĩa ở từ điển Oxford là:”việc tìm tòi có hệ thống thông qua các nguồn tư liệu nhằm xây dựng chân lí và rút ra kết luận mới”.

  Nghiên cứu là một phần của chương trình đào tạo sau đại học. Các sinh viên đều làm luận văn theo một lối mòn giống nhau. Điều này đặt ra một số câu hỏi:”mục đích của bài tập này là gì? Tại sao tôi phải nghiên cứu khi tôi muốn đi làm? Nên chăng nghiên cứu chỉ dành cho các chuyên gia? Tôi không thể thực hiện nghiên cứu được; Tôi không có thông tin gì để nghiên cứu”.

  Ở bài xã luận này, tôi muốn chỉ ra rằng trên thực tế nghiên cứu là một phần không thể thiếu trong việc học và nó đem lại kiến thức, kĩ năng và các quan điểm cần thiết cho sự thành công trong ngành nhãn khoa. Tôi cũng hy vọng nêu ra cách để các học viện có thể hỗ trợ chương trình này.
  Các công trình nghiên cứu thường được mô tả là cung cấp cho sinh viên”kiến thức, xúc cảm, hiểu biệt xã hội và kinh nghiệm thực tế”mà không trường lớp nào có thể dạy được. Nhằm mục đích giúp cho sinh viên có được kết quả học tập tốt hơn, cấu trúc của các công trình nghiên cứu nên rõ ràng, học viện nên có các hoạt động giúp đỡ các sinh viên ví dụ thông qua các chương trình học hữu ích.
 
Quá trình học như thế nào?
  Chương trình cao học do sinh viên tự học là chính dành cho các sinh viên đã có kinh nghiệm qua công việc, cuộc sống và giáo dục của họ trước đó. Những kiến thức mới trong chương trình cũng được xây dựng trên nền móng các kiến thức họ đã sẵn có.
  Giáo dục ở bậc cao hơn đem đến cho sinh viên cơ hội quan sát, phản ánh các kinh nghiệm của họ và giúp họ có cơ sở phân tích các quan niệm mà họ tích lũy từ trước đến nay. Các quan niệm này hình thành nên các khái niệm trừu tượng hoặc lý thuyết và các khái niệm này sẽ được kiểm tra thông qua các cuộc thử nghiệm. Điều này có thể dẫn tới những phát hiện mới và qui trình cứ thế tiếp tục.
  Vòng tròn học tập từ kinh nghiệm thực tiễn của Kolb lặp lại theo chu kì đó khi có một kinh nghiệm mới được phản ánh lên nó. Nguyên tắc dưới đây là “học thông qua làm”.