Vai trò của đo thị lực trong Tầm nhìn 2020

Ngày đăng: 02-09-2012
Images Detail News

Brien A. Holden

(Dịch và cung cấp bởi Quỹ Fred Hollows Việt Nam)

  Mục tiêu của Tầm nhìn 2020 là quyền được nhìn thấy được thiết lập bởi tổ chức ytế thế giới và Ủy ban phòng chống mù lòa quốc tế, đã tạo nên sự hợp tác có giá trị và hiệu quả của các tổ chức liên quan đến phạm vi chăm sóc mắt rộng lớn và các hoạt động chăm sóc mắt cộng đồng nhằm giảm thiểu mù lòa có thể tránh được và suy giảm thị lực.

  Các quyền ưu tiên chính của Tầm nhìn 2020 là đục TTT, glôcôma, bệnh giun chỉ u,  mù lòa trẻ em, tật khúc xạ và thị lực thấp. Những bệnh này được lựa chọn không chỉ do gánh nặng của mù lòa mà còn bởi do sự can thiệp hiệu quả và có khả năng đáp ứng cho việc phòng chống và điều trị.
  Không chỉ đến bây giờ tật khúc xạ mới nổi bật như là nguyên nhân quan trọng gây nên mù lòa chức năng và suy giảm thị lực đáng kể, là kết quả các nguyên cứu dựa trên dân số đối tượng là người lớn, trẻ em và người bị đục TTT.
  Ngoại trừ các cá nhân đóng vai trò năng động trong loại bỏ các bệnh tật như giun chỉ u hoặc đang tham tham gia vào các nhóm chữa trị đuc TTT, nhân viên đo thị lực ít có cơ hội tham gia vào đội ngũ tiên phong loại bỏ 4 bệnh chính là các nguyên nhân gây ra mù lòa có thể phòng tránh được theo mục tiêu của Vision 2020. Sự nhận thức rõ tác động của tật khúc xạ đã tạo cơ hội cho việc đo khúc xạ góp phần quan trọng trong việc làm giảm mất thị lực đối với những người có nhu cầu.
  Do khả năng hòa nhập tốt hơn của việc đo khúc xạ trong việc phòng chống mù lòa nói chung tạo nên nhu cầu phục vụ đo thị lực liên quan đến tật khúc xạ mang lại nhiều lợi ích chính trong các vùng như sau:
·        Đào tạo nhân sự chăm sóc mắt, đặc biệt trong chăm sóc tật khúc xạ và thị lực thấp
·        Cung cấp các dịch vụ khám sàn lọc và chăm sóc thị lực tại các trung tâm xã và huyện
·        Khả năng phát hiện và theo dõi các bệnh mù lòa như đục TTT, bệnh tiểu đường và bệnh glôcôma.
·        Nghiên cứu tập trung vào việc tìm hiểu các nhu cầu và giải pháp chăm sóc mắt toàn cầu, đặc biệt trong việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc thị lực và điều chỉnh thị lực.
·        Xây dựng các mô hình chăm sóc mắt tự túc về tài chính và hậu cần.
 
Tác động của tật khúc xạ
  Tật khúc xạ có khả năng ảnh hưởng xấu đến thị giác tác động một phần đáng kể dân số toàn cầu, xảy ra cho cả 2 giới tính, ở tất cả lứa tuổi và tất cả các nhóm dân tộc.
  Tật khúc xạ gây ra nguyên nhân phổ biến là sự suy yếu thị lực và nguyên nhân thứ hai là bệnh mù lòa có thể chữa trị được đã tạo nên những ảnh hưởng nghiêm trọng về kinh tế và xã hội đến các cá nhân và cộng đồng, hạn chế các cơ hội học tập và việc làm của những người khỏe mạnh trong gia đình. Khoảng thời gian tác động rất quan trọng, vì tật khúc xạ có thể gây ra gấp đôi số người mù lâu năm so với  đục TTT do bệnh phát sinh khi còn trẻ.
  Nhu cầu cho trẻ em và người lớn là rất nhiều. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tật khúc xạ gây ra đối với trẻ em ở Chilê 62,5% người mù lòa(6<= 60 đối với mắt bình thường), 22% ở Nepan, 77% ở vùng nông thôn Ấn Độ và 75% ở Trung Quốc. Đối với việc suy giảm thị lực thì ở Nepan 86%, Trung Quốc 93%, vùng thành thị Ấn Độ 70%, và 83% ở vùng nông thôn Ấn Độ. Ngay cả các quốc gia phát triển, gánh nặng về tật khúc xạ này gây ra 25% trong tổng số người mù lòa (<6/60) quả thật cũng không phải là nhỏ, 56% dân số Úc trưởng thành bị suy giảm thị lực (6/12).
  Gánh nặng của tật khúc xạ đang báo động do tăng tật cận thị ở cả các quốc gia phát triển và đang phát triển, đặc biệt người dân Đông Á đang được đô thị hóa, như dân số Trung Quốc ở Hông Kông, Singapore và Đài Loan.
 
Tật khúc xạ và tầm nhìn 2020
  Tầm nhìn 2020 đã công nhận sự tác động và vai trò quan trọng của tật khúc xạ. Tổ chức ytế thế giới đã thiết lập Nhóm làm việc tật khúc xạ, là một phần của các hoạt động Tầm nhìn 2020 toàn cầu trong nhận thức về khía cạnh quan trọng của chăm sóc mắt quốc tế. Nhóm làm việc tật khúc xạ hiện tại đang triển khai các kế hoạch và chính sách chiến luợc quốc tế để xóa bỏ tật khúc xạ.
 
Vai trò của đo thị lực trong việc điều chỉnh tật khúc xạ
  Trong khi tật khúc xạ là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra mù lòa và suy giảm thị lực nhưng lại dễ chữa trị nhất. Tật khúc xạ có thể được chẩn đoán, đo và điều chỉnh dễ dàng, và việc cấp kính đeo mắt là sự can thiệp về chi phí khá hiệu quả, cung cấp việc điều chỉnh tật khúc xạ một cách kịp thời.
  Việc đo thị lực thế giới đã trở thành nhà cung cấp điều chỉnh thị lực chính, nhưng thông thường hình thành từ thực tế tư nhân. Việc đo thị lực ytế cộng đồng không đến được với cộng đồng đang có nhu cầu trong bất kỳ phương pháp tổ chức nào. Mặc dù vậy, theo mục tiêu của họ, hàng ngàn các kỹ thuật viên đo thị lực  cá nhân trên thế giới đang đi khám mắt cho các cộng đồng đang có nhu cầu để cung cấp việc chăm sóc thị lực và phát kính đeo mắt. Hiện nay, việc đo thị lực có nhiều cơ hội triển khai sự nổ lực tập trung nhằm tạo nên khả năng địa phương trong những cộng đồng này, trong sự hợp tác với các đối tác của nó trong Tầm nhìn 2020, thông qua việc cung cấp dịch vụ như việc tạo nên nguồn nhân lực, hỗ trợ để phát triển các cơ sở hạ tầng cần thiết.
 
Nhu cầu là gì?
  Phương pháp để loại bỏ tật khúc xạ thì thông qua sự phát triển của tất cả các khía cạnh của hệ thống tự chủ, bao gồm nhân sự để cung cấp về các dịch vụ chăm sóc mắt, phân phát kính đeo mắt và điều chỉnh thị lực.
 
Nhân sự được đào tạo chăm sóc mắt + kính đeo mắt có thể cung cấp = người có thể nhìn thấy!
  Tại hầu hết các quốc gia phát triển, tỉ lệ nhân viên đo thị lực và người dân xấp xỉ là 1:10.000. Tuy nhiên, ở các quốc gia đang phát triển tỉ lệ là 1:600.000 và tỉ lệ này càng cao tại các khu vực nông thôn có thể lên đến 1:1.000.000.Việc thiếu những nhân viên đo thị lực này là nguyên nhân chính của tỉ lệ cao các vấn đề thị lực do tật khúc xạ ở các quốc gia đang phát triển. Tỉ lệ “mù lòa” ở các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là Châu Phi là cao gấp 7 lần khoảng 1.4% so với các quốc gia phát triển.
  Để cung cấp các dịch vụ chăm sóc mắt chất lượng cao đến các quốc gia nơi mà có nhu cầu nhiều nhất cần phải từng bước nhưng gia tăng bền vững số lượng nhân sự được đào tạo điều chỉnh khúc xạ và thị lực.Tình trạng nghiêm trọng hiện nay tại các quốc gia không thể chờ đợi việc triển khai phương pháp đo thị lực tiến bộ mà đang đòi hỏi vai trò của đo thị lực trong việc đào tạo nhân sự cấp trung trong việc chăm sóc tật khúc xạ. Ngay cả tại quốc gia mới thành lập trên thế giới là Đông Timo hoặc Ethiopia với gần 70 triệu dân mà cả 2 quốc gia này không có bất kỳ một nhân viên đo thị lực nào, biện pháp tạm thời là sử dụng các ytá khúc xạ hoặc nhãn khoa hoặc kỹ thuật viên điều chỉnh thấu kính.
  Có nhiều biện pháp làm cho vấn đề điều chỉnh tật khúc xạ và thị lực trở nên đơn giản. Tại sao không chỉ sử dụng thử nghiệm chủ quan và độ sai lệch? Nguyên nhân chính là người ta đã không thực hiện. Trẻ em được điều chỉnh kính, cận thị thì điều chỉnh lên, vĩnh thị điều chỉnh xuống. Nguyên nhân thứ hai là cả người lớn và trẻ em không mang kính đeo mắt bởi vì chúng làm đau tai của họ và làm cho họ cảm thấy xa lạ hoặc làm cho mắt họ “căng lên” ngay cả khi việc phát kính là miễn phí.  Điều đó rất lãng phí thời gian, nguồn lực và tiền bạc để thực hiện một phương pháp không thiết thực.Thực hiện phương pháp có hiệu quả có nghĩa là việc đo thị lực chính xác (do nhân viên đo thị lực sử dụng kính soi màng lưới hoặc máy đo khúc xạ) và điều chỉnh kính đeo mắt theo tiêu chuẩn của ISO/ ANSI khiến người sử dụng có cảm giác dễ chịu và làm họ trông đẹp hơn. Kính đeo mắt có khả năng đáp ứng có thể được cung cấp dễ dàng thông qua hệ thống phân phối rộng lớn của kính đeo mắt “làm sẵn” và việc thiết lập các cơ sở làm kính giá thành thấp.
  Việc làm kính và việc đo thị lực quốc tế có vai trò quan trọng trong nhiệm vụ  này.Theo truyền thống, những nhóm này có mối quan hệ với thành phần kinh tế tư nhân, đang quan tâm đến những người giàu có hơn trong cộng đồng. Tuy nhiên, khả năng lãnh đạo tiến bộ trong việc đo thị lực dường như chưa từng nâng cao vai trò trong việc phát triển các mô hình hiệu quả và tiếp tục các chương trình đào tạo cho tất cả các cấp độ nhân sự chăm sóc mắt hiện có; trong việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc mắt đáp ứng với nhu cầu của cộng đồng, và trong việc hỗ trợ các khóa đào tạo thị lực và bán kính đeo mắt với chi phí thấp.
 
Đo thị lực là một phần công việc của nhóm chăm sóc mắt
  Trong một cuộc họp kế hoạch lần đầu tiên của một nhóm không chính thức về tật khúc xạ, các thành viên đã tán thành “ sự bao gồm điều chỉnh tật khúc xạ không thề nhìn thấy là một phần của mục tiêu toàn cầu cho việc loại bỏ mù lòa có thể tránh được theo Vision 2020: Quyền được nhìn thấy” và “ nhấn mạnh nhu cầu để cung cấp dịch vụ khúc xạ là một phần không thể thiếu của hệ thống chăm sóc ytế nói chung và chăm sóc mắt toàn diện”
  Nhu cầu về kính đeo mắt cũng là một cơ hội chăm sóc sức khỏe mắt cộng đồng không nên bỏ qua.Việc chăm sóc khúc xạ mang lại cho người dân cơ hội tốt tiếp cận với việc khám sàn lọc các vấn đề nghiêm trọng của mắt như là đục TTT hoặc là bệnh tiểu đường. Việc khám sàn lọc đầu tiên bởi các kỹ thuật viên đo thị lực và nhân viên chăm sóc mắt để kịp thời điều trị và cung cấp dịch vụ chăm sóc mắt phù hợp.
  Hiện nay, theo viện nghiên cứu Mắt LV Prasad ở Hyderabad, Ấn Độ một mô hình chăm sóc mắt hiệu quả phù hợp với việc cung cấp dịch vụ chăm sóc mắt với giá phải chăng là “nhóm” chăm sóc mắt cộng đồng. Nhóm chăm sóc cho 1.000.000 người dân bao gồm:
·        1 bác sỹ nhãn khoa
·        4 kỹ thuật viên đo thị lực
·        8 nhân viên chăm sóc mắt
·        8 trợ lý nhãn khoa
·        16 ytá nhãn khoa
 
Vai trò của nghiên cứu
  Như các phân tích trước đã cho thấy,việc thêm vào tật khúc xạ phát sinh nhiều vấn đề hết sức ý nghĩa.Nhưng điều quan trọng nhất là nắm bắt được các khó khăn của vấn đề và giải quyết kế hoạch như thế nào, đòi hỏi nhiều thông tin hơn là các con số đơn giản. Các dữ liệu liên quan đầy đủ là rất cần thiết để quyết định khu vực, nhóm dân cư và độ tuổi cần can thiệp và đồng thời cũng để cung cấp các nền tảng từ những sự can thiệp trong tương lai có thể đánh giá được.
Là một bộ phận của nhóm chăm sóc mắt tiên phong, việc đo thị lực đóng một vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu các bệnh tât khác nhau của khoa nghiên cứu bệnh tật ở Đông Á nhằm thu thập các dữ liệu cần thiết cho việc tìm kiếm các biện pháp can thiệp chăm sóc mắt hiệu quả cả trong tật khúc xạ và cho các nhu cầu chăm sóc mắt khác. Việc đo thị lực có thể đóng vai trò hết sức ý nghĩa trong việc tìm hiểu về:
·        Mù lòa tòa cầu và suy giảm thị lực –gánh nặng và các ảnh hưởng của nó
·        Kế hoạch chăm sóc ytế
·        Cung cấp dịch vụ
·        Can thiệp vào các kết quả
 
Nghiên cứu tật khúc xạ đối với trẻ em
  Một loạt các cuộc nghiên cứu trên thế giới đang bắt đầu xóa bỏ các khoảng cách về sự hiểu biết của chúng ta với gánh nặng mù lòa và suy giảm thị lực đối với trẻ nhỏ gây ra bởi tật khúc xạ.Các nghiên cứu này đã thêm vào sự khác nhau của tật khúc xạ đối với tuổi tác, giới tính, chủng tộc, vị trí địa lý, những việc tồn tại cần phải điều chỉnh và sự phổ biến thay đổi vượt thời gian. Cho đến bây giờ, việc nghiên cứu tật khúc xạ đối với trẻ em  dựa trên dân số, chọn mẫu chéo, các định nghĩa nhất quán và phương pháp luận phổ biến đang được thực hiện ở Nepal, Trung Quốc, Chilê và Ấn Độ. ICEE đang thực hiện việc nghiên cứu tật khúc xạ đối với trẻ em ở KwaZulu, Nam Mỹ trong sự hợp tác với Viện nghiên cứu mắt quốc gia và tổ chức ytế thế giới, và được tài trợ bởi CBM quốc tế, Hội người bảo vệ thị lực quốc tế và ICEE. Kết thúc cuộc nghiên cứu ở Châu Phi, người ta đã thu thập dữ liệu với xấp xỉ 30.000 trẻ em trên thế giới.
 
Tự chủ việc đo thị lực và điều chỉnh tật khúc xạ
  Việc đo thị lực và công nghệ quang học đã đóng góp rất nhiều quan trọng trong việc xóa bỏ mù lòa có thể tránh được và suy giảm thị lực do tật khúc xạ gây ra như:
·        Phát triển hậu cần và kinh tế của chăm sóc mắt tự cung tự cấp tại các cấp xã và đội
·        Vận động các nguồn lực quốc tế để triển khai các mô hình và tạo ra cơ sở hạ tầng cho việc đào tạo và cung cấp tật khúc xạ và chăm sóc mắt nói chung.
  Trước tiên, việc đo thị lực và kỹ thuật viên đo thấu kính cần phải có kiến thức để thực hiện tốt thực hành cá nhân về hậu cần, hệ thống cung cấp và quản lý kinh tế cho các chương trình ytế cộng đồng.Vì vậy, việc cung cấp kính đeo mắt có thể tài trợ nhiều chi phí hơn hoặc các nhu cầu cần thiết như thị lực thấp hoặc phẫu thuật đục TTT. Một phần quan trọng của thực tế và hệ thống chăm sóc mắt chi phí hiệu quả đối với nhu cầu cộng đồng được hiểu rằng điều thật sự là vô nghĩa nếu đem 50% người dân có nhu cầu dịch vụ điều chỉnh khúc xạ đến bệnh viện. Điều này sẽ có ý nghĩa hơn khi khám sàn lọc tật khúc xạ và cung cấp kính đeo mắt và dịch vụ chăm sóc thị lực tại cấp xã, bao gồm việc phát hiện và điều trị cả những triệu chứng nhỏ nhất mà có thể gây nghiêm hiểm đến mắt sau này.
  Kế đến, nền công nghệ kính đeo mắt thế giới và các kỹ thuật viên đo thị lực, các bác sỹ nhãn khoa những người đang phục vụ cho ngành kinh tế tư nhân có thể thu được tổng lợi nhuận trên 100 triệu USD. Điều này sẽ trở thành lời tuyên bố đầy hiệu lực của trách nhiệm chuyên môn và hợp tác nếu 0,1% số tiền này được sử dụng vào giúp đỡ những người nghèo đang có nhu cầu.
 
Kết luận
  Thật là một điều không thể tưởng rằng cho đến hiện nay tại một số khu vực trẻ em bị tật khúc xạ đến trường không có kính và người lớn phải trải qua một thời gian dài từ 30 hoặc 40 năm trong điều kiện làm việc, đọc sách, may vá mà không có kính. Việc đo thị lực và nền công nghiệp thấu kính nên tìm kiếm các nguồn lực tài chính nhằm mang lại món quà hết sức ý nghĩa đối với những người dân này là thị lực.
  Mù lòa có thể phòng tránh được là một trong bốn vấn đề bi kịch và lãng phí toàn cầu. Việc đo thị lực là một phần thiết yếu của nhóm mà sẽ xóa bỏ bi kịch này thông qua việc tìm hiểu nhu cầu chăm sóc mắt toàn cầu và cung cấp chăm sóc thị lực ổn định và hiệu quả cho người dân có nhu cầu nhằm đảm bảo quyền lợi cơ bản là được nhìn thấy.