Lịch sử hình thành

Hội Nhãn khoa Việt Nam (tên giao dịch quốc tế: Vietnam Ophthalmological society, tên viết tắt: VOS) được thành lập từ năm 1960, là tổ chức xã hội nghề nghiệp tập hợp các tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực thuộc chuyên ngành nhãn khoa và những chuyên ngành có liên quan nhằm mục đích: phát triển ngành nhãn khoa thông qua việc đẩy mạnh nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên; tham gia đào tạo, phổ biến, ứng dụng và phát triển các kỹ thuật, dịch vụ chuyên ngành nhãn khoa phục vụ sự nghiệp phòng chống mù lòa ở Việt Nam, hội nhập với nhãn khoa khu vực và thế giới.

Trải qua hơn 50 năm hoạt động và trưởng thành, Hội Nhãn khoa Việt Nam đã trở thành Hội chuyên môn có uy tín trong nước và trên trường quốc tế. Hiện nay Hội có 1.300 hội viên tại 64 tỉnh thành trong cả nước, 25 hội và chi hội địa phương, 4 câu lạc bộ chuyên ngành (kết giác mạc, glocom, dịch kính võng mạc, mắt trẻ em). Hội là thành viên của Tổng hội Y học Việt Nam, Hội nhãn khoa Châu Á Thái Bình Dương (APAO), Hội nhãn khoa thế giới (ICO).

Từ khi được thành lập, Hội Nhãn khoa Việt Nam đã trải qua 15 kỳ đại hội toàn quốc. Cơ quan ngôn luận của Hội là Tạp chí nhãn khoa xuất bản định kỳ 3 tháng/ lần (4 số/năm). Hội Nhãn khoa Việt Nam tham gia tư vấn, phản biện, và giám định xã hội đối với các chủ trương, chính sách, đề tài, đề án do Bộ Y tế tiến hành; hàng năm phối hợp với bệnh viện Mắt Trung ương tổ chức hội nghị khoa học và hội nghị ngành toàn quốc; hội thảo chuyên đề, các khóa đào tạo nâng cao trình độ cho hội viên; tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày thị giác thế giới, ngày glocom… nhằm nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng. Hội Nhãn khoa Việt Nam đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong chiến lược quốc gia phòng chống mù lòa ở Việt Nam.