Cấp ngân sách cho chương trình VISION 2020 cấp huyện

 

Những tư tưởng chủ đạo của một chương trình VISION 2020 bền vững

  Nhiều trung tâm chăm sóc mắt chuyên nghiệp cảm thấy an tâm rất nhiều khi khó khăn của họ về tài chính đã được giải.Tuy nhiên, nếu VISION 2020 sắp thành công, thì đòi hỏi giám đốc dự án phải có kỹ năng quản lý ngân sách tốt. Trước tiên,cần phải xác định các tư tưởng chủ đạo của một một chương trình bền vững. Phải tìm hiểu thực tế khi lập ngân sách cho chương trình VISION 2020. 

Đội ngũ nhân viên tiếp cận với đến hoạch và cung cấp dịch vụ

  Một cá nhân hoặc các cá nhân của một nhóm thì không thể thực hiện chương trình VISION 2020.Để thực hiện chương trình này cần có một đội ngũ nhân viên cộng đồng tại huyện, và mỗi nhân viên với mỗi nhiệm vụ và vai trò khác nhau. Đội ngũ nhân viên này cần có kỹ năng quản lý và sử dụng tốt các kỹ năng cá nhân hiện có , đồng thời đào tạo những nhân viên kế thừa để thay thế những vị trí mất đi. 

Dựa vào cộng đồng tiếp cận đến kế hoạch và cung cấp dịch vụ

  Chương trình VISION 2020 không phải là chương trình bệnh viện mà là chương trình cộng đồng. Điều này đòi hỏi phải lập kế hoạch cung cấp dịch vụ cho người dân tại địa phương thay vì người dân tự đi đến bệnh viện. Các mục tiêu cung cấp dịch vụ ( ví dụ: số lượng các ca phẫu thuật đục thủy tinh thể hoặc nhu cầu kính đeo mắt) phải được xác định rõ ràng trước khi lập ngân sách.

  Các dịch vụ cần phải thay đổi; ví dụ: trong khi,khám sàn lọc khúc xạ học đường cho học sinh tiểu học là rất phù hợp ở nhiều nước châu Á, tuy nhiên Châu Phi chứng minh được rằng chương trình này cũng rất hữu ích cho các trường trung học cơ sở. 

Hiệu quả công việc làm giảm chi phí cho mỗi đơn vị

  Để đạt được các mục tiêu VISION 2020 sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền, mỗi đơn vị sẽ chi phí nhiều hơn nếu đội phẫu thuật thực hiện 300 ca phẫu thuật mỗi năm thay vì 1000 ca mỗi năm, bởi vì các chi phí cho nhân viên là chiếm phần rất lớn đến toàn bộ chi phí của mỗi ca phẫu thuật đục thủy tinh thể được thực hiện. Điều này cho thấy, nếu thực hiện thành công trong môt huyện thì sẽ có kết quả tương tự với các huyện khác. 

Kế tục “các chiến lược bắt cầu”

  Hầu hết các nước đang phát triển thì còn tồn tại những điểm yếu như sau: nguồn nhân lực còn mỏng, trang thiết bị thiếu thốn và cơ sở vật chất lạc hậu  nên không thể thực hiện số lượng lớn các ca phẫu thuật và xóa mù lòa. Chương trình VISION 2020 sẽ thích hợp là chiếc cầu nối giữa người dân và bệnh viện.Có rất nhiều chiến lược và ngân sách sẽ thay đổi tùy thuộc vào chiến lược nào được chọn. Hiện tại, thiếu căn cứ để quyết định chiến lược nào là có chi phí hiệu quả nhất và chiến lược có thể thay đổi trong các môi trường khác nhau. 

Ngân sách

Bảng 1: Các mục tiêu và hoạt động quyết định đến ngân sách

Các mục tiêu

Các hoạt động

1.600 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể

Chiến lược bắt cầu để phát hiện bệnh nhân và kết nối bệnh nhân với bệnh viện( nhóm bác sỹ nhãn khoa thực hiện 2 lần khám chữa bệnh mỗi tuần hoặc có các địa điểm khám chữa bệnh trong huyện).

Huấn luyện nhân viên cộng đồng cách làm sổ đăng ký khám chữa bệnh cho người mù và người yếu thị lực, đồng thời hướng dẫn họ đến các địa điểm khám bệnh gần nhất để  kiểm tra nếu có điều kiện thì chuyển họ đến bệnh viện.

Cung cấp các dịch vụ phẫu thuật 5 ngày/ tuần tại bệnh viện

Điều chỉnh 2.000 ca viễn thị

Chiến lược bắt cầu để lựa chọn phát hiện và bán kính đeo mắt cho những người có nhu cầu

Khám chữa bệnh để bán kính

Điều trị tật khúc xạ mắt cho 300 học sinh trung học cơ sở

Huấn luyện giáo viên của 20 trường trung học cơ sở để sàn lọc 5000 học sinh.

Thực hiện khám chữa bệnh cho 5000 học sinh đã được sàn lọc tại 20 trường.

Tổ chức tốt buổi lễ về dịch vụ mắt để cung cấp kính đeo mắt cho trẻ em(khoảng chừng 6% có nhu cầu điều trị)

20 trẻ em đục thủy tinh thể phát triển đã được phát hiện và phẫu thuật tại trung tâm ytế huyện

Điều hành chiến dịch truyền thông qua đài phát thanh để thông báo với các bậc phụ huynh về tình hình đục thủy tinh thể và địa điểm để đưa con cái của họ đến khám chữa bệnh.

Theo dõi trẻ em đã phát hiện đục thủy tinh thể và hỗ trợ cho chúng, nếu cần thiết phải đưa chúng đến trung tâm ytế huyện.

Kỹ thuật viên đo mắt viễn thị thực hiện chuyến đi khám bệnh cho bất cứ đứa trẻ không tái khám để theo dõi về sự hỗ trợ tầm nhìn thấp.

  Trước khi chuẩn bị ngân sách,cần phải đặt ra các mục tiêu cho việc cung cấp dịch vụ và bàn bạc cụ thể những hoạt động để đạt được những mục tiêu này. Những mục tiêu và hoạt động  phải nằm trong phạm vi ngân sách.

Các chi phí liên quan đến cơ sở vật chất

  Chúng ta thừa nhận rằng khoa mắt tại bệnh viện huyện chỉ chiếm một không gian khiêm tốn cùng với một ít trang thiết bị.Vì vậy, cần phải thêm kinh phí vào để nâng cấp hoặc xây dựng,và kinh phí này chỉ bỏ ra một lần để đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị.Những danh sách trang thiết bị thiết yếu cần phải có theo danh sách chuẩn của VISION 2020 về thuốc men, dụng cụ, công cụ, nguồn cung cấp mắt và nguồn nhân sự được đào tạo cho các dịch vụ chăm sóc mắt cấp trung ương và tỉnh. Và nên nhớ không thể thiêu các thiết bị tuy không liên quan đến khám chữa bệnh như phương tiện đi lại và máy tính. 

Các chi phí cố định

  Cho dù phẫu thuật viên thực hiện 300 hay 1000 ca phẫu thuật thì mức lương anh ta/ cô ta nhận là cũng không thay đổi do họ được trả theo lương cố định. Tương tự, mỗi tháng, bất kể số lượng ca phẫu thuật được thực hiện là bao nhiêu thì cũng phải thanh tóan cũng không thay đổi như chi phí nước, điện, thuê nhà, bảo dưỡng thiết bị. Những chi phí cố định này thuộc về ngân sách và không quan tâm đến việc ai sẽ là người thanh toán.Nhiều dự án tuyến huyện của chương trình VISION 2020 sẽ kết hợp với nhân sự của Bộ Ytế những người này được nhà nước trả lương; thỉnh thoảng có sự đóng góp không đáng kể cũng cần phải được liệt kê vào ngân sách.

Biến phí

  Chi phí của 1000 thủy tinh thể nhân tạo rõ ràng là nhiều hơn chi phí của 100 thủy tinh thể nhân tạo. chỉ khâu, thuốc men, và các chi phí khác có thể tính được là được xem là biến phí bởi vì tổng chi phí cho sự biển đổi này phụ thuộc vào số lượng ca phẫu thuật thực hiện, chúng được liệt kê trong ngân sách, bởi vì chúng là những chi phí thực tế cần thiết cho sự thành công của chương trình. 

 

Tạo các cột danh mục

  Không ai “có phương pháp chính xác” để tạo ra một ngân sách chương trình. ”Từ thực chất vất đề” hoặc những chi tiết chuẩn bị cho ngân sách đưa ra để tạo các mục chung trong đó có “các cột đề mục” chi tiết. Ví dụ, dưới mục “vận chuyển” sẽ có các cột như xăng dầu, bảo trì phương tiện,bảo hiểm, phụ tùng thay thế, phí xe bus (khi nhân viên cộng đồng đi họp hoặc đi huấn luyện; hoặc tiền vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện để phẫu thuật).Mục tiền lương sẽ bao gồm tiền lương của toàn thể nhân viên trong nhóm với mỗi cột là một cá nhân.

  “Các nguồn cung cấp thuốc” có thể khác mục với mục thủy tinh thể nhân tạo, như tạo ra các cột chi tiết thuốc nhỏ mắt và chỉ khâu. Khi bạn liệt kê tất cả các các chi phí thực tế liên quan đến việc triển khai chương trình, bạn sẽ phát hiện một số chi phí đã bao gồm trước đó; ví dụ, các chương trình của chính phủ hoặc chương trình có sẵn chắn chắn bao gồm các phần lương trước đó.Điều này thật tốt khi bạn đang sử dụng các nguồn có sẵn và ít cần sự hỗ trợ thêm. 

Dữ liệu của nhóm

  Khi lập kế hoạch và cung cấp dịch vụ là nổ lực của cả nhóm, chương trình VISION 2020 sẽ có nhiều lợi ích từ dữ liệu nhóm để triển khai ngân sách. Một cá nhân chịu trách nhiệm trong việc triển khai ngân sách, nhưng anh/cô ta sẽ cần phải trao đổi với người khác về các vấn đề cụ thể.”Người quản lý” phải giám sát cơ sở đều đặn như thế nào để so sánh chi phí thực tế với chi phí trên giấy tờ.Trong cuộc họp người quản lý cần phản hồi những thông tin này cho cả nhóm biết để mọi người cùng hiểu cách điều hành chương trình như thế nào. Các thành viên trong nhóm nhận thức được cần phải lựa chọn phương pháp nào để giảm chi phí cho chương trình. 

 Ngân sách cho các chương trình máy tính

  Mặc dù máy tính không phải là nhu cầu thiết yếu, nhưng chương trình Microsoft Excel quả thật là chương trình tuyệt vời cho việc tạo các mục ngân sách và giám sát chi phí. Có nhiều cách sử dụng Excel để tính toán bằng cách học từ công việc, học từ sách, từ kinh nghiệm, hoặc từ người biết cách sử dụng chương trình, đây là cách học nhanh nhất và hiệu quả nhất đối với những người mới bắt đầu học. 

Kết luận

  Tóm lại, một điều cần nên nhớ rằng điều hành tốt chương trình VISION 2020 với một tư tưởng trong sạch và ngân sách thực tế sẽ cuốn hút nhiều tổ chức quan tâm và ủng hộ cho hoạt động.