Chi Hội nhãn khoa Quảng Bình họp phiên thường kỳ

Ngày 19/11/2012, Chi hội nhãn khoa Quảng Bình đã họp dưới sự chủ trì của bác sỹ Nguyễn Thị Linh Doan - Chi hội trưởng, dự họp có 21 y bác sỹ của khoa Mắt Bệnh viện hữu nghị Việt nam-Cuba Đồng hới, Khoa Mắt TTPCBXH Tỉnh, khoa Mắt các bệnh viện huyện, thành phố và các bác sỹ hành nghề y tế tư nhân. Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt về hoạt động của Hội nhãn khoa toàn quốc và hội nghị Nghành mắt năm 2012, điểm qua tình hình hoạt động của Chi hội nhãn khoa Quảng Bình, triển khai một số nội dung hoạt động của chi hội trong năm tới.

Chi hội nhãn khoa Quảng Bình đã kết nạp bác sỹ Phạm Thị Lê Na – Khoa mắt Bệnh viện hữu nghị Việt nam - Cuba Đồng Hới vào chi hội.