Chương trình VISION 2020 cấp huyện

 

Sự ra đời của VISION 2020 cấp huyện

  Người Châu Phi thường đặt câu hỏi “ làm thế nào để ăn một con voi?” và câu trả lời sẽ là” hãy từ từ thưởng thức con voi đó  với những người bạn của ban”.Từ câu chuyện ngụ ngôn đó chúng ta học hỏi rất nhiều điều và áp dụng nó vào chương trình VISION 2020. Nếu có câu hỏi rằng” làm thế nào bạn vượt qua được khó khăn dường như không thể vượt qua được về tình trạng mù lòa toàn cầu?”.và chắn chắc bạn sẽ nhận được câu trả lời rằng”hãy làm những việc nhỏ, dễ dàng trước sau đó từng bước cùng hợp tác lại với nhau thành một nhóm để giải quyết vấn đề”

  Phạm vi hoạt động của mỗi chương trình VISION 2020 cấp huyện nên phục vụ khoảng 1 triệu dân. Đây chính là “một miếng của con voi”. Nếu dân số đất nước chúng ta là 40 triệu dân, chúng ta không nên chỉ lập kế hoạch chương trình VISION 2020 quốc gia đơn lẻ, mà  nên liên kết  40 chương trình VISION 2020 cấp huyện thành chương trình quốc gia.

Những vấn đề gì liên quan đến chương trình VISION cấp huyện? 

  Chuẩn bị đầy đủ các yếu tố của kế hoạch hành động chăm sóc sức khỏe cộng đồng cấp huyện cho kế hoạch hành động một năm khi các chương trình VISION 2020 câp huyện được triển khai và thực hiện theo các kế hoạch VISION 2020 về chiến lược quốc gia 5năm. Theo chừng mực có thể, mỗi chương trình VISION 2020 cấp huyện nên cùng cấp, tạo thành bộ phận trong cấu trúc dịch vụ chăm sóc sức khỏe cấp huyện hiện có và tuân theo các nguyên tắc của trung tâm chăm sóc sức khỏe cơ sở. Những nguyên tắc này là: sự công bằng, sự quan tâm đến cộng đồng, tập trung vào phòng chống bệnh tật, tiếp cận với nhiều lĩnh vực và công nghệ tương ứng. Các chương trình cấp huyện cung cấp liên tục các dịch vụ chăm sóc mắt toàn diện như việc đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe cho mắt, phòng chống bệnh tật của mắt, tư vấn về thuốc nhỏ mắt, theo dõi sự phục hồi. Trước đây, 4 yếu tố trên không được quan tâm và kết hợp với nhau. Theo sự phát động của VISION 2020, Thì 4 yếu tố trên đang được kết hợp và quan tâm. Chăm sóc mắt toàn diện nên sẵn sàng, có thể tiếp cận được và có trách nhiệm.

  Mỗi chương trình cấp huyện bao gồm bộ phận chăm sóc mắt và trung tâm phẫu thuật, trung tâm này trực thuộc bệnh viện tỉnh. Chương trình VISION 2020 lập sẵn  quy trình quản lý và kế hoạch. Và thách thách đặt ra cho chúng ta là làm thế nào áp dụng phù hợp quy trình này cho mỗi huyên. Tất cả các chương trình VISION 2020 cấp huyện đều có cùng nhân tố, tuy nhiên 2 chương trình sẽ không giống nhau bởi vì mỗi địa phương đều có những đặc thù văn hóa riêng.

  Giai đoạn đầu của VISION 2020, đục thủy tinh thể và tật khúc xạ sẽ được ưu tiên điều trị ở tất cả mọi nơi; bệnh mắt hột, thiếu vitamin A và bệnh giun chỉ Onchocerca ở mắt sẽ điều trị tại các địa phương đang xảy ra dịch bệnh. Khi đã khống chế được hết những bệnh trên thì bước tiếp theo sẽ điều trị những bệnh không kém phần nguy hiểm như: bệnh glôcôm, bệnh võng mạc của người đái tháo đường.

  Đề cử nhân sự cho VISION 2020 cấp huyện chỉ rõ nguồn nhân sự yêu cầu cho việc khám chữa bệnh cấp cơ sở và khám chữa bệnh cấp huyên bao gồm vị trí quản lý. Nguồn nhân có thể được giảm bớt do nhu cầu của mỗi địa phương theo chỉ tiêu và nguồn lực.

  Trong chương trình VISION 2020 cấp huyện,dụng cụ và những vật dụng cần thiết được cấp theo những yêu cầu cho các dịch vụ cấp cơ sở và cấp huyện. Những dụng cụ và vật dụng này cũng có thể bị cắt giảm theo nhu cầu của từng địa phương.

  Mô hình cung cấp dịch vụ  được đề cử cho các chương trình VISION 2020 cấp huyện về các hoạt động như đục thủy tinh thể, tật khúc xạ, cận thị, mắt hột, thiếu vitamin A cho mắt và bệnh giun chỉ Onchocerca ở mắt.