Hội nghị về phát triển công tác xuất bản các tạp chí y học của Việt Nam

 

Ngày 25/7/2012 tại Hà Nội Tổng hội Y học Việt Nam đã tổ chức hội nghị về phát triển công tác xuất bản các tạp chí y học của Việt Nam. Giáo sư Tôn Thị Kim Thanh, tổng biên tập tạp chí nhãn khoa Việt Nam đã tham dự hội nghị. Tại Hội nghị các đại biểu đã đánh giá thực trạng công tác xuất bản các tạp chí y học ở nước ta hiện nay và định hướng nâng cao chất lượng các tạp chí y học Việt Nam trong thời gian tới. Theo TS. Lương Chí Thành – Viện trưởng viện CNTT: các tạp chí y học của nước ta có một số tạp chí được xuất bản từ lâu nhưng nhìn chung các tạp chí y học của nước ta chưa có hệ thống đánh giá khách quan, hình thức chất lượng in ấn còn thấp, rất ít các công trình khoa học của Việt Nam được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế.

Tại hội nghị các đại biểu cũng đề xuất các kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng các tạp chí y học, thành lập Hội các nhà biên tập tạp chí y học Việt Nam (VAMJE), lựa chọn 12 tạp chí y học vào thư mục y học Tây Thái Bình Dương (WPRIM) năm 2012, tạp chí nhãn khoa của Hội Nhãn khoa Việt Nam có tên trong danh sách này.