Khám mắt cho người nghèo tại Hoàng Su Phì và Bắc Quang

Trong tháng 3/2013 khoa mắt BVĐK Hà Giang và TTPBXH tỉnh Hà Giang đã phối hợp tổ chức chương trình khám và phẫu thuật mắt cho người nghèo tại hai huyện  Bắc Quang (từ ngày 11 – 16/3/2013), Hoàng Su Phì (từ ngày 25 – 30/3/2013). Tổng số bệnh nhân được khám và tư vấn là 1000 lượt; 200 ca phẫu thuật các loại trong đó chủ yếu là phẫu thuật thủy tinh thể người già bằng phương pháp phaco. Chi phí cho bệnh nhân mổ dựa vào nguồn Bảo hiểm Y tế cho người nghèo, phần còn lại do Ban phòng chống mù loà tỉnh và quỹ Fred Hollows chi trả.