Làm thế nào để cải thiện công tác chăm sóc bệnh nhân ?

 

  Cải thiện công tác chăm sóc bệnh nhân là ưu tiên số một của tất cả các bệnh viện nhằm đạt được sự hài lòng của bệnh nhân. Công tác này bao gồm đẩy mạnh nhận thức trong cộng đồng, nâng cao nhu cầu được chăm sóc sức khỏe tốt hơn , cạnh tranh sôi nổi hơn, nhiều qui định về chăm sóc sức khỏe hơn, tăng cường xử lí các trường hợp vi phạm, xem xét lại những mặt còn yếu kém.

  Chất lượng chăm sóc bệnh nhân phụ thuộc vào chất lượng cơ sở hạ tầng, chất lượng đào tạo, năng lực của nhân viên, hiệu quả của hệ thống điều hành. Yêu cầu cơ bản là chấp nhận hệ thống ‘người bệnh được định hướng’. Cần cải thiện toàn diện các vấn đề hiện đang tồn tại ở phương diện y tế và phi y tế. Hệ thống chăm sóc sức khỏe ở các nước đang phát triển  đang đối mặt với các thách thức lớn hơn để chất lượng và sự phục hồi chi phí cân xứng với sự hỗ trợ từ các phía trong công tác chăm sóc bệnh nhân.

Phương diện phi y tế 

  Cần nhận thức rõ rằng bệnh nhân là đối tượng quan trọng nhất trong hệ thống chăm sóc y tế. Điều này tạo nên sự khác biệt trong công tác chăm sóc bệnh nhân ở bất kì một bệnh viện nào. Ở các nước đang phát triển, sự hạn chế về tài chính ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc sức khỏe. Điều này có thể điều chỉnh dựa vào hệ thống quản lí chú trọng phục hồi chi phí. Kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy rằng một hệ thống trước tiên nên thu hút bệnh nhân có điều kiện trả phí cho các dịch vụ chất lượng cao, sau đó mở rộng các dịch vụ miễn phí cho người dân. Hệ thống này có dịch vụ chăm sóc chất lượng cao và có sự phục hồi chi phí tốt. Một số vấn đề cần đưa ra để cải thiện công tác chăm sóc bệnh nhân là:

1.      Tiếp cận : Bệnh nhân có thể tiếp cận một cách dễ dàng với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sự sẵn sàng phục vụ của bệnh viện và các bác sĩ

2.      Chờ đợi : Thời gian chờ đợi các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ được giảm thiểu. Ở hầu hết các nước đang phát triển, nhu cầu chăm sóc sức khỏe rất lớn nên việc chờ đợi là một vấn đề lớn. Tuy nhiên, việc này đang được xem xét thông qua việc thường xuyên trưng cầu ý kiến phản hồi của người dân kết hợp với các số liệu khác

3.      Thông tin : Thông tin về bệnh nhân và việc hướng dẫn các thủ tục ở cả khía cạnh y tế lẫn hành chính cần hết sức rõ ràng. Người hướng dẫn bệnh nhân được đào tạo tốt sẽ là cầu nối hữu hiệu giữa bệnh nhân và nhân viên bệnh viện và giúp bệnh nhân có nhận thức tốt hơn và giúp công việc của các bác sĩ dễ dàng hơn

4.      Công tác hành chính : Thủ tục nhập và xuất viện cần đơn giản để bệnh nhân dễ tiếp cận. Ví dụ, chúng tôi đã tiến hành xuất nhập viện ngay tại phòng của những bệnh nhân nội trú giúp họ cũng như gia đình không phải mất thời gian chờ đợi ở các phòng hoặc quầy thu ngân trong bệnh viện. Điều này được tất cả bệnh nhân vui vẻ tiếp nhận.

5.      Giao tiếp : Giao tiếp với bệnh nhân và gia đình họ về những trở ngại có thể xảy ra giúp tránh được sự thất vọng và lo lắng. Việc thành lập khoa chăm sóc bệnh nhân với phòng hành chính làm việc toàn thời gian đã giúp bệnh viện chúng tôi  rất nhiều và góp phần nâng cao sự tương tác giữa bệnh viện với bệnh nhân và gia đình bệnh nhân 

6.      Dịch vụ theo yêu cầu : Các dịch vụ khác như giao tiếp, thức ăn, v.v..nên sẵn có để đáp ứng được nhu cầu của bệnh nhân và gia đình họ

 

Phương diện y tế

  Việc chăm sóc bệnh nhân ở phương diện y tế được phần lớn các nhân viên y tế nhận thức tốt và nó phụ thuộc vào chất lựợng chuyên môn, kĩ thuật cũng như hệ thống bảo đảm chất lượng và trang thiết bị trong thực tế. Các nhân tố sau đây đóng góp vào việc cải thiện tình hình chăm sóc bệnh nhân.

1.      Nguồn nhân lực qua đào tạo : Đội ngũ y tế được đào tạo tốt là nhân tố rất quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao. Tình trạng thiếu nguồn nhân lực và cơ sở vật chất đào tạo cho nguồn nhân lực hiện có là các vấn đề nghiêm trọng. Không nên tuyển dụng những người không qua đào tạo hoặc đào tạo còn hạn chế. Cần nâng cao số lượng các chương trình huấn luyện đồng thời cải thiện các chương trình huấn luyện hiện có. Các viện/chương trình đào tạo cần có các giáo trình cơ bản đạt chuẩn

2.      Chăm sóc nhãn khoa chất lượng : Nhiều người quan tâm về kết quả của phẫu thuật đục thủy tinh thể và các thủ tục phẫu thuật phổ biến khác. Viêc bảo đảm chất lượng ở mọi khía cạnh của chăm sóc bệnh nhân là rất quan trọng. Ví dụ, việc vô trùng phòng mổ sẽ làm giảm biến chứng sau mổ và việc đào tạo hợp lí các bác sĩ nhãn khoa trong kĩ thuật chẩn đoán sẽ giúp kiểm soát tốt  các bệnh về thị lực

3.      Trang thiết bị: Tất cả các trang thiết bị cần thiết phải được sắp xếp trật tự và phải được bảo dưỡng hợp lí. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong mọi hoạt động của hệ thống y tế và đóng góp đáng kể vào kết quả khám chữa bệnh. Các trang thiết bị nhãn khoa đạt chuẩn hiện nay có  giá cả hơp lí và cần được bảo dưỡng thích hợp

4.      Sử dụng dụng cụ thích hợp : Các dụng cụ chất lượng tốt hiện nay có giá rẻ hơn trước đây. Với sự phát triển của hệ thống kiểm soát giá cả hợp lí đối với một ca phẫu thuật nhất định, chi phí có thể được giảm xuống

5.      Sử dụng dược phẩm thích hợp : Dược phẩm giá rẻ rất cần thiết trong chăm sóc y tế

6.      Áp dụng các kĩ thuật mới  : Tiếp tục tìm ra các kĩ thuật mới để cải thiện chất lượng chăm sóc y tế. Tất nhiên, cần chú ý đến giá thành

Cải thiện chăm sóc bệnh nhân là qui trình quan trọng và nên được quan tâm đúng mức từ các nhân viên y tế. Phát triển và duy trì hệ thống bệnh nhân là yếu tố sống còn để đạt được mục tiêu này. Cần chú ý đến chất lượng ở tất cả các phương diện chăm sóc bệnh nhân, cả y tế lẫn phi y tế