Nhãn khoa giản yếu

Trong thời gian gần đây, nhiều đối tượng là các bác sĩ chuyên khoa mắt đều mong muốn có những tài liệu tham khảo để có cơ sở giúp cho việc nâng cao và bổ sung kiến thức. Cuốn Nhãn khoa giản yếu tập I, II ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đó. 
Cuốn sách do một tập thể cán bộ công tác tại Việt mắt Trung ương và Bộ môn mắt trường Đại học Y khoa Hà Nội biên soạn với sự chỉ đạo rất nhiệt tình và đầy tâm huyết của PGS.TS Phan Dẫn, người thầy của nhiều thế hệ. 
Tuy tình hình sức khỏe PGS. Phan Dẫn không tham gia trực tiếp giảng dạy được nữa, nhưng trong nhiều năm qua thầy vẫn tiếp tục đóng góp công sức của mình cho việc đào tạo nhiều thế hệ các bác sĩ chuyên khoa Mắt bằng cách biên soạn từ điển, biên soạn sách tham khảo. 
Tập sách này ra đời đánh dấu sự cố gắng lớn của thế hệ các thầy cũng như thế hệ các bác sĩ trẻ, đã qua thời gian học trò và bước vào giai đoạn góp sức cho công tác đào tạo. 
Các tác giả khi biên soạn đều cố gắng kết hợp những tính chất cổ điển cũng như hiện đại và đương nhiên đưa những kiến thức phù hợp với tình hình thực tế ở Việt Nam.