Thông báo sinh hoạt khoa học của CLB mắt trẻ em

Câu lạc bộ mắt trẻ em dự định sinh hoạt định kỳ vào đầu tháng 5 năm 2014. Nội dung của chủ đề sinh hoạt khoa học lần này: Tất cả các đề tài liên quan đến bệnh mắt trẻ em. Các thành viên CLB và các bác sĩ quan tâm tới bệnh mắt trẻ em có thể gửi đề tài và đăng ký tham gia thông qua địa chỉ email: letquynh@gmail.com trước ngày 30/3/2014.