Thông báo về đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước của Bệnh viện Mắt TW

 

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước: “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong điều trị một số bệnh nhãn khoa” của Bệnh viện Mắt Trung ương do PGS. TS. Đỗ Như Hơn làm chủ nhiệm đề tài, chính thức được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt theo quyết định số: 3862/QĐ-BKHCN, ngày 15/12/ 2011. Theo đó, thời gian thực hiện đề tài là 36 tháng (Từ tháng 01/2012 đến tháng 12/2014), với tổng kinh phí: 8,66 tỷ đồng.

 

Đề tài gồm 5 nghiên cứu nhánh: Nghiên cứu chỉ định và qui trình sử dụng thuốc ức chế tân mạch trong điều trị tân mạch trong thoái hoá hoàng điểm tuổi già;Nghiên cứu chỉ định và qui trình sử dụng thuốc ức chế tân mạch trong điều trị bệnh võng mạc đái tháo đường tăng sinh; Nghiên cứu chỉ định và qui trình kỹ thuật cắt dịch kính bơm dầu silicon trong điều trị bệnh viêm mủ nội nhãn; Nghiên cứu chỉ định và qui trình sử dụng thuốc ức chế tân mạch điều trị bệnh võng mạc trẻ đẻ non hình thái nặng; Nghiên cứu chỉ định và qui trình cắt dịch kính bóc màng xơ điều trị bệnh võng mạc trẻ đẻ non giai đoạn 4, 5.

 

 

Nhánh 1:

 

Tên đề tài: “Nghiên cứu chỉ định và qui trình sử dụng thuốc ức chế tân mạch trong điều trị tân mạch trong thoái hoá hoàng điểm tuổi già”

 

Chủ nhiệm đề tài nhánh:         ThS. Đặng Trần Đạt (Phó trưởng khoa Đáy mắt - Màng bồ đào)

 

Nhánh 2:

 

Tên đề tài: “Nghiên cứu chỉ định và qui trình sử dụng thuốc ức chế tân mạch trong điều trị bệnh võng mạc đái tháo đường tăng sinh”

 

Chủ nhiệm đề tài nhánh:         ThS. Nguyễn Nhất Châu (Trưởng khoa Đáy mắt - Màng bồ đào)

 

Nhánh 3:

 

Tên đề tài: “Nghiên cứu chỉ định và qui trình kỹ thuật cắt dịch kính bơm dầu silicon trong điều trị bệnh viêm mủ nội nhãn”

 

Chủ nhiệm đề tài nhánh:         ThS. Đỗ Tấn (Phó trưởng khoa Glôcôm)

 

Nhánh 4:

 

Tên đề tài: “Nghiên cứu chỉ định và qui trình sử dụng thuốc ức chế tân mạch điều trị bệnh võng mạc trẻ đẻ non hình thái nặng”

 

Chủ nhiệm đề tài nhánh:         TS. Nguyễn Xuân Tịnh (Phó trưởng khoa Mắt trẻ em)

 

Nhánh 5:

 

Tên đề tài: “Nghiên cứu chỉ định và qui trình cắt dịch kính bóc màng xơ điều trị bệnh võng mạc trẻ đẻ non giai đoạn 4, 5”

 

Chủ nhiệm đề tài nhánh:         PGS. TS. Vũ Bích Thuỷ (Trưởng khoa Mắt trẻ em)